Chung cư T&T Riverview

Chung cư T&T Riverview mở bán chính thức đợt 1 30/7 năm 2016. Đang trong giai đoạn thi công phần thô.Cơ hội lớn để đầu tư

Hà Nội phải trả giá vì có nơi xã lên phường nhưng hạ tầng vẫn... nông thôn

Xã thành phường, nhưng phố vẫn trong làng

Tại cuộc họp cho ý kiến về Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 do Bộ Xây dựng soạn thảo, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu thực trạng có vùng nông thôn “sau một đêm thành quận, phường” như huyện Từ Liêm của Hà Nội.

Tuy nhiên, hạ tầng đường xá được quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng mới chỉ theo tiêu chuẩn của cấp xã, không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, phát triển của đô thị, phải đầu tư lại, gây ra lãng phí xã hội,…

“Hay như với thành phố Đà Lạt, nếu xây dựng nông thôn mới ở 1 xã ngoại thành và sau này được quy hoạch thuộc thành phố thì từ ngay bây giờ phải tính xem xây dựng quy hoạch kiểu gì, vừa để giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng nông thôn, nông nghiệp, vừa để nâng chất lượng dịch vụ cuộc sống như của người dân thành thị?”, Phó thủ tướng nói.

Đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết nhiều xã thành phường, nhưng vẫn làm nghề nông là chính, chưa phát triển được nền kinh tế nông nghiệp.

Do đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ băn khoăn: “Tên gọi của Đề án là thế, nhưng nội hàm phải thể hiện được quan điểm của Đảng là xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đô thị hóa ở đây không chỉ là các thiết chế về phần cứng - kết cấu hạ tầng giao thông mà cả thiết chế mềm về sản xuất”.

Cư dân đô thị nhưng vẫn “ngóng tiếng sấm” 

Còn Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết: “Hà Nội đang phải trả giá vì có nơi từ xã lên phường nhưng hạ tầng thì vẫn là cấp làng, xã, không đáp ứng được yêu cầu của đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương. Có nơi vẫn là phố trong làng”.

Ông Sửu cũng chỉ ra có những quận vẫn còn kế hoạch gieo lúa, trồng khoai; là cư dân đô thị nhưng vẫn “ngóng tiếng sấm” để chăm vụ lúa chiêm để cho thấy quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hoá tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương vẫn còn chưa sâu. “Nhiều xã, phường đã phải làm lại quy hoạch, đã phải trả giá”, ông Sửu nói.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết địa phương này cũng “tỉnh ngộ” khi làm quy hoạch phát triển Đà Lạt đã phải điều chỉnh các quy hoạch của các xã sẽ sáp nhập vào thành phố này để lập nên mô hình “làng đô thị xanh”.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục làm rõ căn cứ để xây dựng đề án dựa trên các nghị quyết của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng về xây dựng nông thôn mới. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của cả nước và từng địa phương.

Về mục tiêu của đề án, Phó thủ tướng cho rằng phải đưa ra tầm nhìn xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hài hòa, gắn kết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa chứ không phải để tạo ra một khuôn mẫu nông thông mới duy nhất.

Việc thực hiện Đề án sẽ theo nguyên tắc thị trường, huy động nguồn lực từ người dân và ngân sách của địa phương là chính, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương trong các lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện

khách sạn đẹp